Cultour heeft als doel om cultuur dichter bij de studenten te brengen. Door tickets aan een goedkoper tarief aan te bieden, willen wij meer studenten richting de Gentse podia trekken en zo hun culturele horizon verbreden. Student zijn is nu eenmaal meer dan studeren alleen!

Cultour werkt dus, in samenspraak met de verschillende Gentse cultuurhuizen, elk semester een gevarieerd cultureel programma uit voor studenten met gekende en minder gekende voorstellingen. Centraal hierbij staat de doelstelling om het aanbod voor iedereen aantrekkelijk te maken. Er wordt gestreefd naar een gezonde mix van verschillende soorten cultuur zoals muziek, toneel, opera, dans, film en nog zoveel meer. Cultour probeert niet alleen populaire voorstellingen te programmeren, maar ook de minder evidente voorstellingen aan bod te brengen.