Pluslezing: Vrouwelijke kunstenaars en het surrealisme

Kunst

Bibliotheek De Krook

€ 2.00

14:00 - 16 – Donderdag

28/03/2024

Taal: Nederlands

Ondertiteling: Vrouwelijke kunstenaars en het

Pluslezing: La femme cachée dans la forêt, vrouwelijke kunstenaars en het surrealisme 

 

De rol van de vrouw binnen het surrealisme is op zijn minst ambigu te noemen. Enerzijds vormden de surrealisten een mannenclub pur sang, anderzijds was het surrealisme een van de modernistische stromingen waarbinnen het meeste aantal vrouwen actief was en erkenning kreeg. Stichter en theoreticus André Breton uitte zijn appreciatie voor vrouwelijke kunstenaars, en betrok enkelen bij de grote internationale exposities. De vrouw en het vrouwenlichaam waren een bijzonder populair onderwerp voor de surrealisten. Door mannen werd de vrouw vaak stereotiep of geïdealiseerd weergegeven (als femme fatale, kind-vrouw, erotisch object …). De vrouwelijke kunstenaars herdefinieerden dat beeld. In hun werk werd de vrouw complexer en minder geïdealiseerd. Velen van hen experimenteerden met het zelfportret, met het uitdiepen van de eigen (psychologische) identiteit, met vrouwelijkheid en genderfluïditeit. In deze lezing onderzoeken we hoe de vrouw werd voorgesteld in het surrealisme (zowel door mannelijke als vrouwelijke kunstenaars) en welke vrouwen actief waren binnen de stroming. We nemen ook het oeuvre van enkele belangrijke kunstenaressen onder de loep. Denk daarbij aan Toyen (CZ), Leonora Carrington (UK-MX), Meret Oppenheim (DE-CH), Jane Graverol (BE), Kay Sage (US) en Unica Zürn (DE). 

 

Locatie: De Krook, lokaal De blauwe vogel - verdieping -1

28/03/2024