VAF Wildcards Filmlab: KASK meets LUCA

Film

Art Cinema OFFoff

€ 2.00

20:00 – Maandag

18/03/2024

Taal: /

Ondertiteling: /

Elk jaar reikt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) Wildcards uit aan afstu­de­ren­de film­ma­kers. In de cate­go­rie Filmlab, die het het meer expe­ri­men­te­le werk ver­te­gen­woor­digt, wer­den veer­tien films voor­ge­legd. De jury – dit jaar bestaand uit Ruben Demasure, Sofie Verdoodt en Lázara Rosell Albear – ken­de de prijs toe aan Le taran­to­le dor­mo­no sot­to le pie­tre van Giada Cicchetti, maar oor­deel­de tege­lijk dat de nieu­we lich­ting in de breed­te met sterk en bij­zon­der werk uit de hoek komt.

Art Cinema OFFoff pre­sen­teert een per­soon­lij­ke selec­tie van de afstu­deer­films Filmlab, afkom­stig van KASK School of Arts Gent en LUCA School of Arts Brussel. Maak ken­nis met een nieu­we gene­ra­tie die het expe­ri­ment opzoekt.

In aan­we­zig­heid van alle film­ma­kers: Loes Vanneste (KASK), Sirine Jendoubi (LUCA), Arnaud Casier (LUCA) en Max Ferguson (LUCA). Giada Cicchetti (KASK) ver­voegt ons onli­ne van­uit Italië.

 


 

18/03/2024